logo
Çağrı Merkezi;
0.276 231 4747 / 231 1690
Bize Yazın;
info@cagdasplaza.com

Yol Yardım

SUBARU YOL YARDIM HİZMETLERİ

Subaru yol yardım hizmetlerine, Subaru Destek hattı 0 212 359 6006 üzerinden 1'i tuşlayarak 7/24 ulaşabilirsiniz.

Kapsam Dahilindeki Araçlar :BAYTUR tarafından Türkiye'de satılmış ve 3 yıl 100.000 km. üretici garantisi içerisindeki binek araçlar ile +1 veya +2 yıl uzatılmış garanti kapsamına alınmış Subaru marka araçlardır. Bu kapsam dışındaki araçlar, ücretli olarak hizmetleri alabileceklerdir.

Coğrafi Kapsam :Aşağıda belirtilen Yol Yardımı Hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti coğrafi sınırları dahilinde geçerli olmak üzere, 0 (Sıfır) kilometreden itibaren başlar.

SUBARU Bilgi Hattı : Tüm SUBARU Araç Sahipleri’ne, 7/24, tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-vinç firmalarının ve SUBARU yetkili servis istasyonlarının iletişim detayları ve araçların periyodik bakım süreleri hakkında bilgi verilir.

Kapsam dışı durumlar için (karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra), anlaşmalı fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile bağlantı kurularak Lehdar’ın ilgili hizmetlerden faydalanması sağlanır.

Hizmet yönetimi; müşteri çağrısının alınmasının ardından, Subaru Yol Yardım hizmetleri tarafından geri arama şeklinde yapılacaktır.

Patlayan Lastiğin Değiştirilmesi :Araç ile yolculuk esnasında, aracın bir lastiğinin patlaması ve araç sürücüsünün lastik değişimi için yol yardım talebinde bulunması durumunda; aracın en yakın yetkili servise veya mesafe uzak ise lastik onarım merkezine çekimi ücretsiz sağlanacaktır.
*Yedek lastik, malzeme ve lastik onarım gibi çekim hizmeti dışındaki tüm masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

Kapı Kilit Hizmeti :Aracın kapılarının kapalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi / aracın içinde unutulması veya çalınmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda; kapıların açılması için olay yerine gönderilen servisin yol ve yarım saate kadar olan işçiliği ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar müşteriye aittir.
*Araç kapılarının olay yerinde açılamaması durumunda, en yakın yetkili servise veya mesafe uzak ise anlaşmalı bir servise aracın nakli 200 TL limit dahilinde yapılacaktır.

Yakıt Bitmesi :Yakıt bitmesi ve bunun sonucu olarak yola devam edilememesi durumunda; araç, en yakın benzin istasyonuna çekilecektir.
*Bu işlemin 250 TL 'yi aşan kısmı ve yakıt bedeli müşteriye aittir.

Yol Kenarında Onarım :Aracın, garanti süresi içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle (akü arızaları dahil) yürüyemez hale gelmesi ve Lehdar’ın yol yardım talep etmesi durumunda; en yakın yetkili servis ile Lehdar iletişime geçirilir. Yapılan görüşme esnasında, aracın yol kenarında onarılabileceği anlaşılırsa, yol yardım aracı yönlendirilerek araç yerinde onarılır. Yol yardım hizmeti 40 km. sınırları dahilinde yapılacaktır. Araç daha uzak bir noktada ise (tek yön) doğrudan çekici hizmeti verilecektir. Belirtilen şartlar dahilinde, yol yardım hizmeti ücretsiz verilecektir. Ancak aracın onarım masrafları, işlemin durumuna göre müşteri veya garanti prosedüründe ödenecektir.
Gezici servisin onarımının başarısız olması durumunda; olay yerine çekici yönlendirilecek ve gezici servis hizmetinin yol ücreti de ödenecektir.
Garanti süresi bitmiş araçların arıza durumlarında hizmet Lehdar’a ücretli olarak verilir. Lehdar’ın onayıyla karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra organizasyon sağlanır.

Çekme ve Kurtarma : Garanti süresindeki bir aracın; arıza (akü arızaları dahil) veya kaza neticesinde hareketsiz kalması ve gezici servis müdahalesi sonucunda onarılamayacak olması veya onarılamaması durumunda; araç en yakın yetkili SUBARU servisine çekilecektir (aynı şehir sınırları içerisinde birden fazla servis olması durumunda, Lehdar’ın tercihine göre hizmet verilecektir).
Aracın kurtarılması için ödenecek azami tutar 750 TL 'dir. Aracın tamir masraflarına ilişkin meblağ, bu kapsama girmemektedir
Lehdar tarafından aracın en yakın yetkili servis yerine şehir sınırları dışında bulunan farklı bir SUBARU Yetkili Servisi’ne çekimi talep ediliyorsa, aracın diğer servise çekiminden doğacak ücret farkı karşılıklı fiyat onayı alınarak Lehdar tarafından ödenecektir.
Arıza veya kazanın gerçekleştiği şehir içerisinde yetkili servis bulunmaması halinde, zorunluluk nedeniyle aracın şehir dışındaki SUBARU Yetkili Servisi’ne çekilmesi hali istisnadır.

Aracın Arızalanması / Kaza Yapması Nedeniyle Konaklama veya Seyahat :Aracın daimi ikametgah il sınırları dışında arızalanması veya kaza yapması durumunda ve Araç Sahibi’nin arzusu doğrultusunda, aşağıdaki seçeneklerden biri karşılanacaktır:
*Kaza durumunda bu teminatların devreye girmesi için, müşterinin kaza yerinde yol yardım hizmetine dosya açtırması ve onların aracılığıyla yetkili servise çektirmesi gerekmektedir.

 

Aracın Çalınması Nedeniyle Konaklama veya Seyahat :Eğer araç çalınmış ise, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla; araç çalındıktan 24 saat sonra, yukarıdaki maddedede belirtilen menfaatlerin aynısı sağlanacaktır.

Onarılan/Bulunan Aracın Emanet ve Muhafazası ile Tamir Edilmiş Aracın Teslim Alınması :Aracın daimi ikametgah il sınırları dışında arızalanması veya kaza yapması durumunda; eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir, aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse veya aracın çalınması durumunda araç sahibi olay yerini terk etmek zorunda kalır ise araç daha sonra bulunduğunda ya da tamirat tamamlandığında aşağıdaki masrafları ödenecektir:

 

**Yangın, hırsızlık ve garanti süresi içerisinde olmayan arıza durumlarında ücretli hizmet verilir. Lehdar’ın onayı ile karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra organizasyon sağlanır.

Profesyonel Sürücü Hizmeti : Aracın daimi ikametgah il sınırları dışında arızalanması veya kaza yapması esnasında, sürücünün aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı, kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde; Sürücü’nün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, aracı kullanarak araçta bulunanları daimi ikametgaha veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edilecektir.

SUBARU KİŞİSEL HİZMETLER

Lehdar’ın Kaza Sonucu Yaralanması Durumunda Nakli / Daimi İkametgahıma Geri Gönderilmesi : Lehdar’ın kaza sonucu yaralanması durumunda; Lehdar’ı, ambulans veya refakatçi doktor ve yol yardım firmasının doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun bir tıbbi merkeze veya bir hastaneden diğerine veya daimi ikametgaha nakli için gerekli tüm giderler karşılanır.
*Doktor onaylı tıbbi rapor verilmeden hastaneden hastaneye nakil yapılmayacaktır.
**Verilecek olan hizmet ilk yardım değil, ikincil yardımdır.

Lehdar’ın Aile Üyelerinden Birinin Seyahati Ve Konaklaması :Yol yardım firması, müşterinin 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesinin, ikamet ülkesinden hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, 3 veya 4 yıldızlı otelde konaklama masraflarını karşılayacaktır.

Yakın Bir Aile Mensubunun Ölümü Sonrası Meydana Gelen Seyahat Masrafları :Lehdar, birinci derece yakın bir aile mensubunun daimi ikametgahında ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, yol yardım firması müşterinin daimi ikametgaha dönüşünü organize edecektir.
*Bu menfaat, sadece, Araç Sahibi’nin asıl seyahati için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

Evde Meydana Gelen Bir Hasar Sebebiyle Ortaya Çıkan Seyahat Masraflarının Karşılanması :Araç Sahibi’nin evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, evinde bulunması gerektiği durumlarda, yol yardım firması daimi ikametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir.

Yaralanma / Ani Hastalık Nedeniyle Tıbbi Tedavinin Düzenlenmesi :Araç Sahibi’nin aniden hastalanması veya kaza sonucu yaralanması nedeniyle göreceği tedaviyle ilgili gerekli organizasyon sağlanacaktır. Bu organizasyon Araç Sahibi’nin bulunduğu yerde en uygun anlaşmalı sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini ve randevu ayarlamasını içerir.
*Oluşabilecek tüm masraflar Araç Sahibi tarafından ödenecektir.

Acil Mesajların İletilmesi : Araç Sahibi’nin talebi üzerine yol yardım firması, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

SUBARU BİLGİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı AXA Assistance tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar müşteri tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak müşterinin isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan, hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

Turistik Bilgiler : Lehdar’ın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir. Yol, kaza ve hava durumu bilgileri, Lehdar’ın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.

Sağlık Kuruluşları İle İlgili Bilgiler : Lehdar’ın talebi üzerine, hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulanslar ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

Ulaşım Araçları İle İlgili Bilgiler : Lehdar’ın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, araç kiralama firmaları ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

Döviz Kurları Bilgileri : Lehdar’ın talebi üzerine, son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.

Restoranlar ve Eğlence Merkezleri Hakkında Bilgi : Lehdar’ın talebi üzerine, çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

Konaklama İle İlgili Bilgi : Lehdar’ın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

Kültürel Aktiviteler Hakkında Bilgi : Lehdar’ın talebi üzerine; opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

Hayvan Bakımı İle İlgili Bilgiler : Lehdar’ın talebi üzerine; veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

Özel Günler İçin Organizasyon : Doğumgünü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda; ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

Yaşlılar ve Çocuklar İçin Bakım Hizmetleri : Lehdar’ın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

Tercüme Hizmetleri : Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

Çiçek Gönderme Hizmetleri : Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

Diğer Bilgi Hizmetleri : Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vb. telefon ve adresleri.

Concierge / Özel Ayricaliklar : Concierge / Özel Ayrıcalıklar kapsamında sunulan fayda ve avantajlar aşağıdaki gibidir;

İndirimli Organizasyonlar:

 

Restoran Bilgi ve Rezervasyon Hizmetleri : Restoranlar hakkında bilgi verilerek Müşteri’nin isteği doğrultusunda rezervasyon organizasyonu yapılır Türkiye genelinde çok sayıda restoranda Subaru Müşterileri’ne özel indirim avantajları da sunulmaktadır.

Konaklama Bilgi ve Konaklama Hizmetleri : Türkiye genelindeki anlaşmalı otellerde, indirimli konaklama avantajları sunulmaktadır. Müşteri’nin talepleri doğrultusunda otel ve konaklama yerleri hakkında bilgi verilirken indirimli rezervasyon organizasyonları gerçekleştirilir.

İndirimli Çiçek ve Meyve Sepeti Gönderimi : Müşteri, çiçek veya meyve sepeti gönderilerinde Subaru’ya özel indirim avantajlarından yararlanmaktadır. AXA Assistance tarafından paylaşılacak indirim kodu ile Müşteri alışverişini tamamlayarak özel indirim avantajından yararlanır. Bu hizmetten yararlanılması durumunda oluşacak masraflardan müşteri tarafından karşılanacaktır.
*Meyve ve çiçek sepeti gönderileri, anlaşmalı kurumların gönderi yaptığı illerde geçerlidir. Özel günlerde yapılan gönderilerde yaşanabilecek olası gecikmelerde AXA Assistance Türkiye sorumlu değildir.

Kuru Temizleme : Türkiye’nin bir çok ilinde bulunan anlaşmalı kurumlar ile kuru temizleme hizmeti verilmektedir. Müşteri, kuru temizleme hizmeti almak istediği ili paylaşır ve gerekli organizasyon gerçekleştirilerek bilgi verilir. Müşteri, ad-soyad bilgisini anlaşmalı kuru temizlemeci ile paylaşarak indirimden faydalanır.

Motorlu Vale Hizmeti : Bireyin araba kullanmak istememesi durumunda Motovale, Müşteri’nin bulunduğu lokasyona giderek, Müşteri’nin aracı ile kişiyi istediği lokasyona bırakır. Hizmet organizasyon olarak verilmekte olup, hizmet bedeli Müşteri tarafından ödenir.

Spa, Güzellik Merkezleri ve Kuaförler : Geniş anlaşmalı kurum ağı ile Müşteri bir çok spa, güzellik merkezi ve kuaförden indirimli hizmet alma imkanından yararlanır.

Notlar: * VIP Hizmetler ile ilgili talepler hafta içi ve cumartesi günleri (resmi ve dini bayramlar hariç) 09:00-18:00 saatleri içerisinde karşılanabilmektedir. 18:00’den sonra gelen talepler not edilerek, ilk iş günü Müşteri’ye geri dönüş sağlanır.
* İndirimli hizmet alma imkanı sadece AXA Assistance Anlaşmalı Kurumları’nda geçerlidir.
* Kontrat dönemi boyunca AXA Assistance’ın anlaşmalı olduğu kurumlar değişkenlik gösterebilir.

ÖZEL KOŞULLAR

 

İSTİSNALAR