logo
Çağrı Merkezi;
0.276 231 4747 / 231 1690
Bize Yazın;
info@cagdasplaza.com

Garanti Koşulları

CİTROEN aracınız, “garanti belgesi” üzerinde yazılmış olan garanti başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen süre içerisinde, bilginize sunulan bazı özel şartlar hariç kilometre sının olmaksızın, tüm CİTROEN garantilerinin kapsamı altındadır. Garanti sözleşmesi müşteriye araç teslim edildiği günden (fatura tarihi) itibaren geçerlilik kazanır.

• CİTROEN garantisi adı altında aracınıza yapılacak işlemlerden ücretsiz olarak faydalanabilmek için, bu işlemlerin CİTROEN Yetkili Servisi tarafından yürütülmesi gerekmektedir

• Aracın bir başkasına satılması durumunda, hem aracı satan, hem alan kişilerin Garanti Sözleşmesi ile ilgili koşullan yerine getirmiş olmaları şartıyla, aracın yeni sahipleri garanti bitiş tarihine kadar, CİTROEN’in tüm garantilerinden faydalanabilirler

•Bu durumda, aracı satan kişi, aracın yeni sahibine garanti uygulama şartlarını bildirmekle yükümlüdür. ileriki bölümlerde belirtilen kısıtlamalar dışında. aracınızın garanti sözleşmesi, Üretici, ithalatçı veya CİTROEN Yetkili Servisi tarafından arızalı olduğu belirlenen parçaların, parça ve işçilik bedeli talep edilmeksizin, yeni parçalar ve organlar kullanılarak ücretsiz olarak yenilenmesi. değiştirilmesi ya da onarılmasını kapsamaktadır. Bu işlem, yeni parçalarla veya Üretici veya ithalatçının belirlediği standart değişime uygun olarak gerçekleştirilir

•Garanti kapsamındaki bir arıza sebebiyle aracın hareketsiz kalması sonucu, Üretici veya ithalatçı, aracın arızalandığı yerde yapılan onarım masraflarını veya en yakın CİTROEN Yetkili Servisine kadar yapılan araç çekme işlemini üstlenir.

Dikkat edilmesi gerekenler noktalar

•Üretici Garantisi dahilinde gerçekleştirilen müdahaleler garantinin uzatılması anlamını taşımaz. Özellikle, garanti işlemleri kapsamında değişimi yapılan yedek parçaların garanti süresi uzamamaktadır.

•Aksi yasal olarak belirtilmedikçe, değişimi yapılmış parçaların garantisi, aracınızın garantisi ile aynı tarihte bitmektedir. Bu şartlar, yasal olan garanti sözleşmesine de uyumluluk göstermektedir.

•Üretici Garantisi çerçevesinde yenileriyle değiştirilen parçalar üreticinin, malı sayılır.

Garanti kapsamı dışında kalanlar

Bakım ve ayarlar

• Bakım karnesinde belirtilen. aracınızın iyi çalışması için gerekli olan bakım işlemleri ve gerekli revizyonlar. ekleme işlemleri ve kilometresi dolduğunda partikül filtresi, yağ, hava, yakıt. polen filtreleri gibi sarf malzemelerinin değişimi

• Ayarlar veya gözden geçimıeler (Ön takım geometrisinin kontrolü, tekerleklerin dengesi, ön takım, kapılar, vs)

• Normal koşullar altında aşınan parçalann değiştirilme işlemi bir arıza sonucu değil de aracın kullanım şekline.kilometre sayısına. coğrafi ve iklimsel çevresine bağlı olarak değişebilir. Bu husus özellikle şu parçalar için söz konusudur fren balataları, fren diskleri, lastikler, debriyaj. akü, aksesuarlar tahrik kayışı. amortisörler. cam silecek fırçaları. bujiler, lambalar, piller ve sigortalar. vs

Aracın kullanımı

• Aracın çalışmasına bağlı gürültü ve titreşimler, parçaların kullanım süresi ile ilgili olarak eskimesi sebebiyle renk değişimi ve bozulması

• Orijinal veya eşdeğer kalitede olmayan sıvı, yedek parça ya da aksesuar kullanılması sonucunda oluşan hasarlar veya uygun olmayan ve düşük kaliteli yakıtın kullanılması ve üretici tarafından tavsiye edilmemiş her türlü katkı maddesinin kullanılması

• Dolu yağmuru, sel baskınları, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler ve de kaza, yangın ve hırsızlık sonucunda oluşan hasarlar

• Üretici firma tarafından yetkili kılınmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen onarım. dönüşüm veya değişiklik işlemlerinin sonuçları veya üretici tarafından onaylanmamış olan aksesuarların araca monte edilmesi

• Lastikler direk olarak üreticisinin garantisi altındadır Bununla birlikte, araç sahibi lastik üreticisi ile iletişim kurmak için CİTROEN Yetkili Servisine danışabilir.

• Bu Garanti Sözleşmesinde özellikle belirtilmemiş olan ya da yasal garanti kapsamında olmayan masraflar ve özellikle CİTROEN otomobilinin hareketsiz kalması ile ilgili masraflar (kullanım hakkının kaybedilmesinden dolayı aracın hareketsiz kalması gibi durumlar da dahil) garanti dışıdır.

• Üretici tarafından öngörülmeyen ya da izin verilmeyen ve üretici tarafından belirtilen teknik önerilere uyulmadan araçta değişiklik yapılması ve uyarlamalar gerçekleştirmiş olması

• Arızanın. kullanıcının veya alıcının ihmalinden veya kullanım kılavuzlarında ve bakım karnelerinde belirtilen hususlara uymamasından kaynaklanmış olması.

• Aracın anormal veya yarış amaçlı kullanımı ya da geçici bile olsa aracın aşın yüklenmiş olması.

• Aracın kilometre sayacında yapılan değişiklikler ya da söz konusu aracın kilometresinde tutarsızlık durumu.

Garantiden faydalanabilmek için yapılması gerekenler

• Aracınızın güncellenmiş “bakım karesi” ve bakım karnesinde bulunan ve satıcı bayi tarafından doğru olarak doldurulmuş garanti belgesi ibraz edilmelidir.

• Aracın bakımları ve revizyonları. üreticinin belirtmiş olduğu şartlara uygun olarak yapılmalıdır, bakım takip fişleri ve faturalar ibraz edilmelidir

• Arızanın tespitinden hemen sonra, normal süre içerisinde onarılabilmesi için araç bir CITROEN Yetkili Servisine götürülmelidir, Bu önlemin amacı, araç sahibinin ve yolcuların güvenliğini sağlamak ve daha büyük sorunlara neden olmadan arızanın giderilmesidir. Sonuç olarak, gerekli onarımın arızanın tespitinden hemen sonra yapılmamasından kaynaklanan arızalar ve bunların sonuçları garanti kapsamı dışında kalacaktır.

• Yetkili Servisin, aracın uygun konuma getirilmesi için yapmış olduğu her türlü davete (ürün güncelleme uygulamaları vs.). araç sahibinin cevap vermesi ve ilgili müdahaleyi hemen yaptırması gerekmektedir

• Bu kurallara uyulmaması, araç sahibini aracın düzgün çalışması ile ilgili, dolaylı ya da dolaysız tüm sonuçlardan sorumlu kılar.